Zosia Potocka, kl. 1 cyklu sześcioletniego, G. Ph. Telemann – Gawot C-dur