Komunikaty

Zebranie z rodzicami uczniów pani Marii Sznyk-Chudzik

Zebranie z rodzicami uczniów Marii Sznyk-Chudzik z klas I-III c.6 odbędzie się 27 września w sali 36 odpowiednio:
– Ia – godz. 15.20
– IIa – godz. 16.45
– IIIa – godz. 18.00.
W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden z rodziców/opiekunów.