Zdalne zajęcia chóru

Wszystkie informacje dotyczące zdalnych zajęć chóru znajdują się na platformie MS Teams. Każdy uczeń uczęszczający na chór jest przypisany do odpowiedniego zespołu.