Zapraszamy kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia