Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia oraz badania przydatności kandydatów do klasy I szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021

Dokument do pobrania