XVI Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I Stopnia