Zgłoszenie zespołu na XIX Regionalny Konkurs Akordeonowy

Wproszę wpisać dane członków zespołu. Nowego członka zespołu dodaje się przyciskiem ze znakiem "+".

Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.