Zgłoszenie zespołu na XIX Regionalny Konkurs Akordeonowy

    Proszę wpisać dane członków zespołu. Nowego członka zespołu dodaje się przyciskiem ze znakiem "+".

    Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.