Zgłoszenie solisty na XIX Regionalny Konkurs Akordeonowy

    Prosimy o wpisanie danych uczestnika.

    Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.