Zgłoszenie solisty na XIX Regionalny Konkurs Akordeonowy

Wproszę wpisać dane uczestnika

Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.