Formularz zgłoszenia uczestnika na XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego

    Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.