X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2018 r. w Państwowe Szkole Muzyczna I i  II  stopnia im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego w  Piotrkowie Trybunalskim odbył się X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiegon pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i  II  stopnia im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego w  Piotrkowie Trybunalskim.  Cele wydarzenia to spotkanie młodzieży pianistycznej, wymiana doświadczeń pedagogów oraz popularyzacja twórczości fortepianowej I. J. Paderewskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Termin zgłoszeń upłynął 10 października 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Galerie zdjęć

Przesłuchania

Koncert inauguracyjny

Koncert kwartetu Cup of Time

Wręczenie nagród i koncert laureatów

zdjęcia: Marek Urbański


Dokumenty do pobrania

Protokół z posiedzenia jury
Program ramowy
Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych