XVIII Regionalne Spotkania Akordeonowe

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r.  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się

XVIII Regionalne Spotkania Akordeonowe
dla uczniów szkół muzycznych I i II st.
pod patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Regionalne Spotkania Akordeonowe są organizowane co dwa lata od 1984 roku. Założeniem spotkań jest umożliwienie jak najszerszego udziału dzieci i młodzieży w szlachetnym współzawodnictwie oraz wymiana doświadczeń między pedagogami. Celem Spotkań jest dążenie do:

  • popularyzacji muzyki akordeonowej,
  • upowszechniania wartościowej literatury,
  • wymiany doświadczeń,
  • konfrontacji metod nauczania,
  • podnoszenia poziomu wykonawczego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

Dokumenty do pobrania

Regulamin i karta zgłoszenia
Program ramowy
Protokół Komisji Artystycznej