Komunikaty

Uroczystość pożegnania Pana Sławomira Biernackiego

Msza Święta Requiem odbędzie się 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w Kaplicy Ośrodka Duszpasterskiego Katolickiej Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Łódzkiej pw. Wszystkich Świętych w Łodzi, ul. Żubardzka 28 (kaplica usytuowana jest za kościołem pw. Chrystusa Odkupiciela, adres j. w.). Odprowadzenie ciała na miejsce wiecznego spoczynku rozpocznie się ok. godz. 13.00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego („Mania”) w Łodzi, ul. Solec 11.