AktualneKomunikaty

Tytuł honorowego Profesora Oświaty dla pana Mirosława Drożdżowskiego

 W dniu 13 X podczas uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Minister Edukacji  Prof. Przemysław Czarnek wręczył najwybitniejszym nauczycielom tytuł honorowego Profesora Oświaty. Ten zaszczytny tytuł został przyznany Mirosławowi Drożdżowskiemu – pedagogowi, gitarzyście, kompozytorowi i aranżerowi. Pracuje on w trzech szkołach muzycznych naszego regionu :  Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bełchatowie. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom , którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. Jednym z warunków jest co najmniej 20 – letni staż pracy w zawodzie, w tym 10 -letni jako nauczyciel dyplomowany. Tytuł honorowy Profesora Oświaty to najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Mirosław Drożdżowski uzyskuje bardzo wysokie wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej o czym świadczą wyniki egzaminów promocyjnych, ukończenia i dyplomowych. Wielu jego uczniów kontynuuje naukę w szkołach artystycznych wyższego stopnia oraz na wyższych uczelniach. Wybitne osiągnięcia potwierdzają bardzo liczne sukcesy uczniów (27 osób), którzy wielokrotnie (221 razy) byli laureatami głównych nagród i wyróżnień na konkursach gitarowych o zasięgu międzynarodowym m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Czechach, Austrii, Krynicy Zdrój, Sanoku, Trzęsaczu, ogólnopolskim i regionalnym. Wielu jego absolwentów prowadzi działalność koncertową, pedagogiczną i kompozytorską. Jeden z wybitnych uczniów Piotr Przedbora jest koncertującym gitarzystą, który nagrał trzy płyty dla wydawnictwa Dux ( w tym dzieła K. Pendereckiego, M. Góreckiego ), Bartłomiej Marusik – jest uznanym pedagogiem i kompozytorem. M. Drożdżowskiego cechuje wysoka etyka zawodowa, życzliwość i empatia w stosunku do innych ludzi ( uczniowie – rodzice – nauczyciele ). Kreuje swoim zachowaniem i postawą wartości, takie jak : mądrość, uczciwość, szacunek do drugiego człowieka, troska o jego dobro. Wielokrotnie uczestniczył czynnie, jako członek komisji lub przewodniczący konkursów, festiwali oraz prowadził warsztaty gitarowe w wielu szkołach muzycznych i konkursach gitarowych w Polsce. Poprzez własny przykład oraz dostarczania wzorców wykonawczych mobilizuje podopiecznych do pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności i ich nieustannym rozwojem. Wykorzystuje własne kompozycje i aranżacje w procesie kształcenia. Kompozycje i aranżacje Drożdżowskiego są często obowiązkowym programem w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz występują w programach egzaminów, koncertów uczniów szkół muzycznych w całej Polsce. Skomponował ponad 1000 utworów na gitarę klasyczną solo oraz kameralnych oraz jest autorem 700 transkrypcji i opracowań na gitarę m.in. dzieł F. Chopina, S. Moniuszki, I. J. Paderewskiego, J. S. Bacha, zostały nagrane 24 płyty z jego kompozycjami i aranżacjami przez wielu wybitnych gitarzystów. Wydał swoje prace w wydawnictwach polskich i zagranicznych w 110 albumach nutowych. Kompozycje  M. Drożdżowskiego zyskują coraz większe uznanie tak w Polsce jak i poza jej granicami i zdobywają nagrody w konkursach kompozytorskich. Jego uczniowie są laureatami Programu Stypendialnego  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Na przestrzeni swoich lat pracy M. Drożdżowski otrzymywał wiele nagród od dyrektorów szkół a także Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Złoty Medal za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego.