Tymczasowy plan zajęć teoretycznych

Prosimy o zapoznanie się z nowym, tymczasowym planem zajęć teoretycznych, który związany jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.