Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Przewodniczący – Beata Pruszczyk
Wiceprzewodniczący – Katarzyna Serwa
Sekretarz – Zbigniew Ziemba
Skarbnik – Marzena Kusideł
Członek Rady – Małgorzata Kugiel
Członek Rady – Łukasz Kacperek
Członek Rady – Izabela Czarnucha
Członek Rady – Marzena Lasota

Komisja rewizyjna:
Dorota Grelowska (przewodnicząca)

Konto Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

RADA RODZICÓW przy PSM I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim
Nordea Bank Polska S.A.
57 1440 1257 0000 0000 0221 8488