Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Przewodniczący – Izabela Mękarska-Paradowska
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Rubajczyk
Sekretarz – Mariusz Serwa
Skarbnik – Emilia Lewandowicz
Członek Rady – Patrycjusz Klekociński

Komisja rewizyjna:
Rafał Marchwiński (przewodniczący)
Iwona Jabłońska

Konto Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

RADA RODZICÓW przy PSM I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim
Nordea Bank Polska S.A.
57 1440 1257 0000 0000 0221 8488