Sekcja fortepianu zaprasza do nauki w szkole muzycznej