Rekrutacja do PSM II stopnia

Zapraszamy do kontynuowania nauki w Państwowej  Szkole Muzycznej II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Nasi uczniowie i absolwenci odnoszą wiele sukcesów na licznych konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Szkoła prowadzi także ożywioną i różnorodną działalność pozadydaktyczną, m.in. współpracę i kontakty międzynarodowe – nasi uczniowie występowali w takich krajach jak: Rosja, Białoruś, Niemcy, Francja, Słowacja, Ukraina, Węgry, Słowenia.

Dołączając do nas

 • w pełni rozwiniesz swoją muzyczną pasję uczestnicząc w licznych koncertach, konkursach i festiwalach,
 • uzyskasz dyplom zawodowego muzyka,
 • gruntownie przygotujesz się do studiów muzycznych,
 • podczas zagranicznych wyjazdów nawiążesz kontakty z młodymi artystami z całej Europy.

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na Wydział Instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata i ukończył szkołę muzyczną I st.

 2. O przyjęcie do szkoły muzycznej na Wydział Wokalny może ubiegać się kandydat, który ukończył 16 i nie przekroczył 23 roku życia oraz ukończył szkołę muzyczną I st.

 3. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników przeprowadzonych egzaminów:

  a. egzaminu praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych ( na oba wydziały ),

  b. egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawami programowymi określonymi dla szkół muzycznych I st. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej. 

 4. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły II st. na rok szkolny 2021/2022 oraz pozostałych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły w Zakładce „Rekrutacja” do dnia 30 maja 2022.

 5. Kandydaci, którzy chcą rozpocząć naukę w szkole II st. na innym instrumencie niż ten, na którym grali dotychczas powinni zaznaczyć to we wniosku. Kandydaci ci na egzaminie wstępnym wykonują przygotowane utwory na instrumencie, na którym uczyli się w szkole I st. oraz biorą udział w badaniu przydatności do nowego instrumentu.

 6. Egzamin wstępny z instrumentu odbędzie się 6 czerwca 2022 r w Sali koncertowej PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzamin z kształcenia słuchu odbędzie się 7 czerwca 2022.

 7. Termin składania przez kandydatów zaświadczeń lekarskich będzie określony w późniejszym okresie.

 8. Instrumenty, na których można rozpocząć naukę od podstaw w szkole muzycznej II stopnia na 6-letnim Wydziale Instrumentalnym, to:

  trąbka,
  kontrabas,
  perkusja,
  altówka (po ukończeniu klasy skrzypiec).

 9. Naukę na 4-letnim Wydziale Wokalnym można rozpocząć po ukończeniu szkoły I st. na dowolnym instrumencie, a na egzaminie wstępnym wykonując 2 dowolnie wybrane pieśni, arie lub piosenki.Program obowiązujący na egzaminie wstępnym do Szkoły II st. w dniu 6 czerwca na Wydział Instrumentalny i Wokalny:

Fortepian
1. Allegro sonatowe lub rondo z Sonaty lub Sonatiny klasycznej lub wariacje klasyczne.
2. Utwór dowolnie wybrany przez kandydata ( etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny).

Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas
1. Jedna część koncert.
2. Utwór dowolny lub etiuda.

Klarnet, saksofon, flet, trąbka
1. Etiuda.
2. Utwór z akomp. fortepianu ( dowolność formy i epoki ).

Akordeon
1. Jedna część utworu cyklicznego ( epoka dowolna).
2. Utwór o charakterze technicznym.

Gitara
1. Utwór o charakterze technicznym.
2. Utwór dowolny ( dowolność formy i epoki).

Perkusja
Utwór prezentujący techniki werblowe.
Utwór na dowolny perkusyjny instrument melodyczny.

Śpiew solowy
Dwa dowolnie wybrane utwory.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego ( instrument, śpiew ) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.
Szczegółowy harmonogram egzaminów będzie ogłoszony po zamknięciu listy kandydatów i zamieszczony na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Rekrutacja”.


Wniosek o przyjęcie kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w roku szkolnym 2022/2023


Dokumenty do pobrania

Harmonogram egzaminów wstępnych z instrumentu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem wydarzeniach z życia szkoły

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Klauzula informacyjna dla opiekuna

Warunki rekrutacji do PSM II st.

Zaświadczenie lekarskie – podstawa prawna


Wszelkich informacji udziela sekretariat Szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 44 647 19 05.