Rekrutacja do PSM II stopnia

Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole muzycznej II stopnia. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest postrzegana jako jedna z najlepszych tego typu placówek w kraju. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na licznych konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Szkoła prowadzi także ożywioną i różnorodną działalność pozadydaktyczną, m.in. współpraca i kontakty międzynarodowe – nasi uczniowie występowali w takich krajach jak: Rosja, Białoruś, Niemcy, Francja, Słowacja, Ukraina, Węgry, Słowenia.

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

 2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników przeprowadzonych egzaminów

  • egzaminu praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

  • egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawami programowymi określonymi dla szkół I muzycznych st. egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej.
   W tym roku egzamin z kształcenia słuchu nie odbywa się.

 1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły II st. na rok szkolny 2020/2021 do 30 maja 2020 drogą mailową ( wniosek w załączeniu).

 1. Dodatkowo kandydaci, którzy w szkole II stopnia chcą rozpocząć naukę na innym instrumencie niż ten, na którym grali w szkole I st., będą objęci konsultacjami w zakresie przydatności do gry na wybranym instrumencie.

 1. Termin egzaminów wstępnych będzie ogłoszony na stronie szkoły w zakładce „REKRUTACJA” w najbliższym możliwym terminie po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły.

 1. Termin składania zaświadczeń lekarskich przez kandydatów lub ich rodziców lub opiekunów będzie określony w późniejszym terminie.


Instrumenty, na których można rozpocząć naukę od podstaw w szkole muzycznej II stopnia to:

 • trąbka,
 • kontrabas,
 • perkusja,
 • altówka (po ukończeniu klasy skrzypiec),
 • w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynamy nabór uczniów na czteroletnią specjalność na kierunku wokalistyka.

Dołączając do nas

 • w pełni rozwiniesz swoją muzyczną pasję uczestnicząc w licznych koncertach, konkursach i festiwalach,
 • uzyskasz dyplom zawodowego muzyka,
 • gruntownie przygotujesz się do studiów muzycznych,
 • podczas zagranicznych wyjazdów nawiążesz kontakty z młodymi artystami z całej Europy.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 44 647 19 05. Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów na adres rekrutacja@muzycznapiotrkow.pl.


Program obowiązujący na egzaminie wstępnym do szkoły II st. w dniu 15 czerwca 2020 r.

Fortepian

1. Allegro sonatowe lub rondo z Sonaty lub Sonatiny klasycznej lub wariacje klasyczne.
2. Utwór dowolnie wybrany przez kandydata ( etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny).

Skrzypce

1. Jedna część koncert.
2. Utwór dowolny.

Klarnet, saksofon, flet

1. Etiuda.
2. Utwór z akomp. fortepianu ( dowolność formy i epoki ).

Akordeon

1. Jedna część utworu cyklicznego ( epoka dowolna).
2. Utwór o charakterze technicznym.

Gitara

1. Utwór o charakterze technicznym.
2. Utwór dowolny ( dowolność formy i epoki).

Perkusja

1. Utwór prezentujący techniki werblowe.
2. Utwór na dowolny perkusyjny instrument melodyczny.

Szczegółowy harmonogram egzaminu będzie ogłoszony po zamknięciu listy kandydatów


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia oraz badania przydatności kandydatów do klasy I szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021


Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie kandydata

Wniosek o przyjęcie pełnoletniego kandydata

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem wydarzeniach z życia szkoły

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji