Rekrutacja do PSM I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia. Do klasy 1 cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do klasy 1 cyklu czteroletniego od 10 do 16 lat. Kształcenie w szkole obejmuje naukę gry na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, kontrabasie, flecie, saksofonie, klarnecie, trąbce i perkusji.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie. Przykładowy przebieg badania przydatności i prezentacja instrumentów znajdują się w poniższym filmie.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia oraz badania przydatności kandydatów do klasy I szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021


Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie kandydata

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem wydarzeniach z życia szkoły

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji