Rekrutacja do PSM I stopnia


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia. Do klasy 1 cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do klasy 1 cyklu czteroletniego od 10 do 16 lat. Kształcenie w szkole obejmuje naukę gry na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, kontrabasie, flecie, saksofonie, klarnecie, trąbce i perkusji.

Dla wszystkich chętnych kandydatów do szkoły muzycznej I st., szkoła
organizuje bezpłatnie  zajęcia przygotowawcze w dniach:
– sobota, 7 maja 2022 godzina 10.00
– sobota 14 maja 2022 godzina 10.00

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022. Przykładowy przebieg badania przydatności znajduje się w poniższym filmie.


Lista zakwalifikowanych


Dokumenty do pobrania

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem wydarzeniach z życia szkoły

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Klauzula informacyjna dla opiekuna

Warunki rekrutacji

Zaświadczenie lekarskie – podstawa prawna