Rekrutacja do PSM I stopnia

Lista przyjętych do klasy I szkoły muzycznej I st.
Lista nieprzyjętych do klasy I szkoły muzycznej I st.


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia. Do klasy 1 cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do klasy 1 cyklu czteroletniego od 10 do 16 lat. Kształcenie w szkole obejmuje naukę gry na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, kontrabasie, flecie, saksofonie, klarnecie, trąbce i perkusji.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 28-29 maja 2021. Przykładowy przebieg badania przydatności znajduje się w poniższym filmie.


Wniosek o przyjęcie kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2021/2022


Dokumenty do pobrania

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem wydarzeniach z życia szkoły

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Procedura postępowania w trakcie badania rekrutacyjego na rok szkolny 2021/2022