Rekrutacja do szkoły muzycznej II stopnia

Rozpoczynamy rekrutację do szkoły muzycznej II stopnia, w tym na nowy, czteroletni kierunek:
wokalistyka.

Szczegóły dostępne są na stronie rekrutacji.