Komunikat Dyrektora Szkoły

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zadania edukacyjne w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone w oparciu m. in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych instytucji kultury np. MKiDN, CEA, szkół artystycznych,
  • lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,
  • materiały przesyłane uczniom przez pedagogów poprzez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory, dostępne dla obu stron,
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
  • podręczniki i materiały nutowe będące w posiadaniu uczniów,
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
  • inne sposoby wskazane przez nauczyciela.

Więcej„Komunikat Dyrektora Szkoły”

KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zgodnie z § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, dyrektor szkoły ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy.

Więcej„KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych”

KOMUNIKAT CEA w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem

W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami odnośnie możliwości prowadzenia na terenie szkoły lub placówki innych działań niż dydaktyka, opieka lub wychowanie, w postaci np. umożliwienia uczniom ćwiczenia gry na instrumentach na terenie szkoły, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie ma takiej możliwości. Przypominamy, że uczeń na terenie szkoły zawsze musi pozostawać pod opieką lub nadzorem pracownika pedagogicznego szkoły, co z uwagi na obowiązujące przepisy prawa jest aktualnie niemożliwe.

Więcej„KOMUNIKAT CEA w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem”

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Więcej„Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej”

Nauczanie zdalne w PSM II stopnia

Proszę wszystkich uczniów PSM II stopnia o przesłanie e-maila w usłudze Gmail z imieniem i nazwiskiem w treści na adres:

rejestracja@muzycznapiotrkow.pl

Adresy, z których wysłane zostaną e-maile posłużą do przyporządkowania do klas na platformie Google Classroom. Wysłanie e-maila jest obowiązkowe i konieczne do dokumentowania uczestnictwa w zdalnych zajęciach teorii w PSM II st.

Szymon Chybalski

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniemprowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej1 od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek.

Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą.

Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Więcej„Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej”

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja dostępne są materiały do nauczania online. Znajdziemy tam szereg materiałów edukacyjnych, na które składają się polecane przez ministerstwo ds. edukacji platformy, strony internetowe, a także serwisy wspierające zdalne nauczanie na każdym etapie edukacyjnym.

Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się do Państwa z prośbą, aby zachęcać i mobilizować uczniów do pracy zdalnej. Naszym wspólnym celem jest wspomóc uczniów w ich codziennej pracy, aby skutki zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych były dla nich jak najmniej odczuwalne.

Zachęcamy również Nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej.

W szczególności polecamy:

https://cea-art.pl/harmonia/

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Centrum Edukacji Artystycznej

Komunikat

Odwołane imprezy

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa z przykrością informuję, że XIX Regionalny Konkurs Akordeonowy 20 – 21 marca 2020 i X Piotrkowskie Spotkania Fletowe 3 – 4 kwietnia 2020 zostają odwołane. O nowym terminie poinformujemy Państwa w stosownym czasie. Prosimy również o śledzenie aktualności na naszej stronie internetowej.

Z pozdrowieniami
Anna Juszczak
dyrektor PSM I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim