Komunikat CEA

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Artystycznych
region łódzki

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Więcej„Komunikat CEA”

Święta Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, aby ten wyjątkowy czas napełnił Wasze serca miłością i nadzieją , a chwile spędzone z najbliższymi przyniosły radość i dodały sił, życzy Pedagogom i Pracownikom Szkoły, Rodzicom oraz Uczniom Dyrekcja PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

Więcej„Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line

PWM

Wychodząc naprzeciw środowisku uczniów i nauczycieli szkolnictwa artystycznego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne udostępniło szereg materiałów, które mogą być pomocne w procesach dydaktycznych. Pracujemy także nad kolejnymi treściami, skierowanymi do prowadzących przedmioty teoretyczne w szkołach muzycznych, o czym będziemy informowali na bieżąco. Szczególnie polecamy:

Więcej„Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line”

Pismo CEA w sprawie aktualnych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej

Pismo Dyrektora CEA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie aktualnych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat Dyrektora Szkoły

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zadania edukacyjne w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone w oparciu m. in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych instytucji kultury np. MKiDN, CEA, szkół artystycznych,
  • lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,
  • materiały przesyłane uczniom przez pedagogów poprzez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory, dostępne dla obu stron,
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
  • podręczniki i materiały nutowe będące w posiadaniu uczniów,
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
  • inne sposoby wskazane przez nauczyciela.

Więcej„Komunikat Dyrektora Szkoły”

KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zgodnie z § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, dyrektor szkoły ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy.

Więcej„KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych”