Komunikaty

Nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego

W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się 21 września 2021 wyłoniona została nowa Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:

  • Danuta Korkus – przewodnicząca
  • Zuzanna Stańczuk – zastępca przewodniczącej
  • Magdalena Major – sekretarz
  • Gabriela Wojtaszek – członek rady
  • Leszek Heinzel – członek rady