Nauczanie zdalne w PSM II stopnia

Proszę wszystkich uczniów PSM II stopnia o przesłanie e-maila w usłudze Gmail z imieniem i nazwiskiem w treści na adres:

rejestracja@muzycznapiotrkow.pl

Adresy, z których wysłane zostaną e-maile posłużą do przyporządkowania do klas na platformie Google Classroom. Wysłanie e-maila jest obowiązkowe i konieczne do dokumentowania uczestnictwa w zdalnych zajęciach teorii w PSM II st.

Szymon Chybalski