Muzyka z filmu Matrix

Gabriela Wojtaszek – skrzypce
Bartłomiej Pruszczyk – wiolonczela
Zuzanna Strojna – fortepian
przygotowanie zespołu: Krzysztof Łatwiński