Komunikat Dyrektora Szkoły

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zadania edukacyjne w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone w oparciu m. in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych instytucji kultury np. MKiDN, CEA, szkół artystycznych,
  • lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,
  • materiały przesyłane uczniom przez pedagogów poprzez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory, dostępne dla obu stron,
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
  • podręczniki i materiały nutowe będące w posiadaniu uczniów,
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
  • inne sposoby wskazane przez nauczyciela.

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci skanów lub plików, zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie. Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne zarówno nauczycieli jak i uczniów (ich rodziców). Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość osiągnięcia celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i wyeliminowaniu zagrożeń związanych z nieodpowiedniego korzystania z Internetu.

Wszyscy poznajemy i opracowujemy nowe formy pracy z uczniami. Ta sytuacja niesie wiele niedogodności, ale może też być powodem do wzmocnienia, także z Państwa pomocą, niezbędnych dla uczniów naszej szkoły cech osobowości – systematyczności, obowiązkowości, samodzielności, kreatywności, a także odwagi w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do nauczycieli lub do dyrekcji Szkoły. Adresy dostępne są na stronie internetowej szkoły:
www.muzycznapiotrkow.pl
psm.piotrkowtryb@neostrada.pl
sekretariat@muzycznapiotrkow.pl

Zapewniam, że nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby wspierać uczniów w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Dyrektor Szkoły