Bez kategoriiKomunikaty

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo Pedagodzy! Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z ogłoszeniem w dniu 21 listopada br. zmian organizacji roku szkolnego, przekazuję ustalenia Zespołu Kierowniczego Szkoły w sprawie pracy bieżącej i klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Terminy ogólne 

23 – 31.12 2020 r. – Przerwa Świąteczna,

02.01.2021 r. – Dzień dyrektorski,

04 – 16.01.2021 r. – Ferie zimowe,

18.01.2021 r. – Przewidywany powrót do zajęć szkolnych,

05.02.2021 r. – Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze,

06.02.2021 r. – Ostateczny termin składania przez nauczycieli raportów za I półrocze,

10.02.2021 r. godz 10.00 – Rada Klasyfikacyjna ( MS Teams ),

Praca zdalna

Nie zmieniają się zasady nauki ustalone 24.10.2020 Rozporządzeniem MEN. Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie.

W szczególnych wypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na odbycie stacjonarnie zajęć indywidualnych lub konsultacji w małych grupach ( do 5 osób ). Jest to możliwe na wniosek nauczyciela i z pisemną zgodą rodziców. Zajęcia muszą się odbywać z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Zmiany terminów popisów i przesłuchań

Grudzień 2020 r.

– wszystkie popisy odbywają się zdalnie

– wybrane produkcje uczniów będą zamieszczane na  stronie internetowej Szkoły,

– przesłuchania odbywają się zdalnie wg następujących zasad oceniania – grę uczniów w klasach I – III c.6 oraz I – II c.4 / I st. oceniają nauczyciele, grę uczniów klas IV – VI c.6 oraz III – IV c.4  ocenia komisja ( na podstawie nagrań ); informacji udzielają kierownicy sekcji,

– Wieczór muzyki współczesnej odbędzie się w sposób zdalny,

– Konkurs ” Coraz bliżej Wigilii ” odbędzie się w sposób zdalny,

– Koncert kolęd odbędzie się w sposób zdalny,

Styczeń 2021 r.

– Wszystkie popisy są przełożone na luty 2021 r.,

– Zmiany terminów przesłuchań :

25.01.2021 r.      – Przesłuchanie – GITARY I st.

– PERKUSJA I i II st.,

28.01.2021 r.     – Przesłuchanie – GITARY II st.

29.01.2021 r.     – Przesłuchanie – AKORDEONY I st. ( kl. IV – VI c.6 i III – IV c.4 /I st. oraz wszystkie klasy II st.),

01.02.2021 r.     – Przesłuchanie – FORTEPIAN I st.,

03.02.2021 r.     – Przesłuchanie – FORTEPIAN II st.

Wszelkie komunikaty oraz bieżące informacje dotyczące zmian pracy Szkoły będą zamieszczane w dzienniku MOBIREG oraz na stronie internetowej Szkoły. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, proszę o kontakt telefoniczny, lub poprzez stronę dziennika MOBIREG.

Życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, a dzieciom mobilizacji do pracy –

Dyrektor PSM I i II st. im.I.J.Paderewskiego

Anna Juszczak