Komunikaty

Komunikat dotyczący powrotu do nauczania stacjonarnego

W związku z wątpliwościami związanymi z dalszym funkcjonowaniem szkół artystycznych w najbliższym okresie, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Biorąc pod uwagę, że powrót do szkół odbywa się nadal w okresie wygasania ostatniej fali pandemii, zwracamy się z prośbą o dochowanie możliwe najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia sanitarnego dzieci i młodzieży podczas zajęć realizowanych w szkołach i placówkach artystycznych, które wynikają z aktualnie obowiązujących ogólnych obostrzeń w powyższym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach


  • W PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim obowiązuje plan ustalony we wrześniu 2020 r. W wyjątkowych wypadkach można dokonać korekty planu zajęć indywidualnych.
  • Na terenie szkoły w dalszym ciągu będzie obowiązywać reżim sanitarny – noszenie maseczek na korytarzach szkolnych, dezynfekcja rąk, mebli oraz instrumentów, zachowanie bezpiecznej odległości. Na zajęcia przychodzą tylko zdrowi uczniowie. Po wejściu na teren szkoły będzie mierzona temperatura ciała. Rodzice lub opiekunowie uczniów wchodzą na teren szkoły tylko w wyjątkowych i zgłoszonych wcześniej sytuacjach. Zostają utrzymane w mocy dotychczasowe zgody na wejście na teren szkoły.

Dyrektor Szkoły
Anna Juszczak