Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Konsultacje z nauczycielami w szkole
https://www.gov.pl/attachment/e08fd42e-a578-40da-9117-e60d14ce112c

Przeprowadzanie egzaminów
https://www.gov.pl/attachment/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS