Inspiracje muzyką – projekt uczniów klas teorii pani Urszuli Kaźmierczak