AktualneKomunikaty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/2021 z 30.08.2021r. ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 (podstawa prawna – Rozporządzenie MK i DZN z dn. 02.02.2011 w spr. organizacji roku )

  • piątek, 19 listopada 2021 r.
  • środa, 22 grudnia 2021 r.
  • sobota, 30kwietnia 2022 r.
  • poniedziałek, 2 maja 2022 r.
  • środa, 22 czerwca 2022 r.
  • czwartek, 23 czerwca 2022 r.

Dyrektor szkoły Anna Juszczak
Szkoła ze względu na specyfikę nauczania w dniach wolnych nie zapewnia uczniom opieki.