Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018

Wakacje

23 czerwca – 31 sierpnia 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć (podstawa prawna – Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych; ze względu na specyfikę nauczania szkoła nie zapewnia w tych dniach uczniom opieki)

2 listopada 2017

22 grudnia 2017

23 marca 2018

6 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018