Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019

Wakacje

22 czerwca – 31 sierpnia 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć (podstawa prawna – Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych; ze względu na specyfikę nauczania szkoła nie zapewnia w tych dniach uczniom opieki)

28-29 listopada 2018

15-17 maja 2019