Rekrutacja do PSM II stopnia

Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole muzycznej II stopnia. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest postrzegana jako jedna z najlepszych tego typu placówek w kraju. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na licznych konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Szkoła prowadzi także ożywioną i różnorodną działalność pozadydaktyczną, m.in. współpraca i kontakty międzynarodowe – nasi uczniowie występowali w takich krajach jak: Rosja, Białoruś, Niemcy, Francja, Słowacja, Ukraina, Węgry, Słowenia.

Dołączając do nas

  • w pełni rozwiniesz swoją muzyczną pasję uczestnicząc w licznych koncertach, konkursach i festiwalach,
  • uzyskasz dyplom zawodowego muzyka,
  • gruntownie przygotujesz się do studiów muzycznych,
  • podczas zagranicznych wyjazdów nawiążesz kontakty z młodymi artystami z całej Europy.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 44 647 19 05.

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji do PSM II stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego do PSM II stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego do PSM II stopnia