Rekrutacja do PSM I stopnia

Szczegóły rekrutacji w roku 2018

  • Badanie przydatności odbywa się  indywidualnie w formie sprawdzianu określającego uzdolnienia muzyczne kandydata. Poszczególne umiejętności są punktowane. Maksymalna suma punktów wynosi 25. Kandydaci do szkoły kwalifikują się już od 16 punktów, natomiast przyjmowani są kandydaci z najwyższą punktacją.
  • W poniedziałek, 28 maja 2018 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych do PSM I st. Lista ta nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka w poczet uczniów.
  • W poniedziałek, 11 czerwca 2018 dyrektor szkoły ogłosi listę przyjętych do PSM I st.
  • Limit miejsc na poszczególne instrumenty określa dyrektor szkoły w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych. W świetle powyższego prosimy rodziców kandydatów o wskazanie co najmniej 2 instrumentów do wyboru.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do PSM I st. na rok szkolny 2018/2019

Kliknij, aby pobrać listę zakwalifikowanych

Lista ta nie jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 11 czerwca.


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia. Kształcenie w szkole obejmuje naukę na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, klarnecie, flecie, saksofonie, perkusji.

Zasady przyjmowania uczniów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 15 maja 2018 roku. Wszelkich informacji udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel. 44 647 19 05.

Wszystkich kandydatów zapraszamy na koncerty kekrutacyjne:

  • 11 maja (piątek) godz. 16:30 – Koncert dla kandydatów ze szkół podstawowych
  • 15 maja (wtorek) godz. 18.00 – Koncert dla przedszkolaków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do PSM I stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata do PSM I stopnia