Rekrutacja do PSM I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia. Kształcenie w szkole obejmuje naukę na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, klarnecie, flecie, saksofonie, perkusji, trąbce.

Zasady przyjmowania uczniów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie. Wszelkich informacji udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel. 44 647 19 05.


  • Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 20 maja 2019 r.
  • Dla kandydatów w wieku 7-10 lat odbędą się spotkania przygotowawcze:
    • 6 maja 2019 – godzina 17:00
    • 10 maja 2019 – godzina 17:00
  • 21 maja 2019 o godzinie 17:00 odbędzie się koncert rekrutacyjny.
  • Badania przydatności odbędą się 24 i 25 maja 2019.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do PSM I stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata do PSM I stopnia