Chór PSM I st. – kanon „Jak wielką moc posiada śpiew”