Komunikat dotyczący powrotu do nauczania stacjonarnego

Posted Posted in Komunikaty

W związku z wątpliwościami związanymi z dalszym funkcjonowaniem szkół artystycznych w najbliższym okresie, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Biorąc pod uwagę, że powrót do szkół odbywa się nadal w okresie wygasania ostatniej fali pandemii, zwracamy się z prośbą o dochowanie możliwe najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia sanitarnego dzieci i młodzieży podczas zajęć realizowanych w szkołach i placówkach artystycznych, które wynikają z aktualnie obowiązujących ogólnych obostrzeń w powyższym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach


  • W PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim obowiązuje plan ustalony we wrześniu 2020 r. W wyjątkowych wypadkach można dokonać korekty planu zajęć indywidualnych.
  • Na terenie szkoły w dalszym ciągu będzie obowiązywać reżim sanitarny – noszenie maseczek na korytarzach szkolnych, dezynfekcja rąk, mebli oraz instrumentów, zachowanie bezpiecznej odległości. Na zajęcia przychodzą tylko zdrowi uczniowie. Po wejściu na teren szkoły będzie mierzona temperatura ciała. Rodzice lub opiekunowie uczniów wchodzą na teren szkoły tylko w wyjątkowych i zgłoszonych wcześniej sytuacjach. Zostają utrzymane w mocy dotychczasowe zgody na wejście na teren szkoły.

Dyrektor Szkoły
Anna Juszczak

Nieobecność pani Urszuli Kaźmierczak

Posted Posted in Komunikaty

Zajęcia z panią Urszulą Kaźmierczak są odwołane do 28 maja. Od 26 kwietnia zajęcia teoretyczne prowadzone dotychczas przez panią Urszulę Kaźmierczak prowadzone będą w zastępstwie przez panią Jolantę Błaszczyk. Od 4 maja zajęcia fletu prowadzone dotychczas przez panią Urszulę Kaźmierczak prowadzone będą w zastępstwie przez pana Przemysława Szczygielskiego.

Warsztaty dla uczniów i rodziców

Posted Posted in Komunikaty
W piątek 16 kwietnia odbędą się zaległe warsztaty z psychologiem dr Anną Antoniną Nogaj. Podczas warsztatów uczniowie poznają efektywne sposoby ćwiczenia. Warsztaty odbędą się na platformie MS Teams.
  • dla uczniów klas 4-6 c6 i 1-4 c4 odbędą się w godzinach 16:00-16:45
  • dla uczniów PSM II st. odbędą się w godzinach 17:00-18:15
Tego dnia, o godzinie 18:30, odbędzie się też webinar dla rodziców „Jak i dlaczego należy wspierać emocjonalnie dziecko uczące się w szkole muzycznej”.