Terminarz dodatkowych prób dla chóru i orkiestry

Posted Posted in Aktualne, Komunikaty

13 listopada:
11.00-12.30 próba z chórem,
12.30-13.30. Utwór Sz. Chybalskiego
13.30 – Vivaldi POK

18 listopada 
19.00 próba akustyczna w Kościele Parafialnym Naświetszego serca Jezusowego, ul. Armii Krajowej 19

19 listopada
15.30 -17.00 próba

Próby chóru z panem Maciejem Salskim odbywają się w piątki w godzinach 16.00 – 17.00 w szkole muzycznej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym

Posted Posted in Aktualne, Komunikaty

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/2021 z 30.08.2021r. ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 (podstawa prawna – Rozporządzenie MK i DZN z dn. 02.02.2011 w spr. organizacji roku )

  • piątek, 19 listopada 2021 r.
  • środa, 22 grudnia 2021 r.
  • sobota, 30kwietnia 2022 r.
  • poniedziałek, 2 maja 2022 r.
  • środa, 22 czerwca 2022 r.
  • czwartek, 23 czerwca 2022 r.

Dyrektor szkoły Anna Juszczak
Szkoła ze względu na specyfikę nauczania w dniach wolnych nie zapewnia uczniom opieki.