Ave Verum Corpus W. A. Mozarta w wykonaniu naszych uczniów