Aktualności

Dyrektor oraz grono pedagogiczne zaprasza pedagogów, rodziców oraz uczniów naszej szkoły na spotkanie z panem Jarosławem Mirkiewiczem. Prowadzący szkolenie pan Jarosław Mirkiewicz jest psychologiem, psychoterapeutą, a także nauczycielem pianistą. Specjalizuje się w psychologii młodzieży szkół artystycznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.


Dostępny jest
kalendarz wydarzeń zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018.


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza nauczycieli i uczniów klas fortepianu do udziału w:

Regionalnym Seminarium Pianistycznym
„Środki wyrazu w utworach kompozytorów różnych epok”,
które poprowadzi prof. Mariola Cieniawa-Puchała z AM w Krakowie
w dniach 20-21 listopada 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.


X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego,
który pierwotnie zaplanowany był na listopad 2017 roku, odbędzie się w innym terminie.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.


Komunikat

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 163/2017 z 15.09.2017 r. ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 (podstawa prawna – Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych):

2 listopada 2017,
22 grudnia 2017,
23 marca 2018,
30 kwietnia 2018,
2 maja 2018.

Szkoła, ze względu na specyfikę nauczania, w dniach wolnych nie zapewnia uczniom opieki.

Dyrektor szkoły Anna Juszczak